EDUCATION

 

Ph.D. in Biomedicine (2008- 2012)
IRB Barcelona- University of Barcelona, Spain.

M.Sc in Bioinformatics (2007- 2009)
University Pompeu Fabra-University of Barcelona

B.Sc in Biochemistry (2004-2007)
University of Barcelona, Spain

B.Sc in Biology (2001-2004)
University of Barcelona, Spain